Onderbouw, bovenbouw en tieners:

16:45 uur Welkomsdienst in Bethabara voor iedereen! 
graag vantevoren aanmelden