Onderbouw, bovenbouw:

16:45 uur Welkomsdienst in Bethabara voor iedereen!